Rekonstrukcja systemów naftowych Karpat zewnętrznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:Karpaty zewnętrzne, system naftowy, ropa naftowa, gaz ziemny, węglowodory, złoża ropy i gazu

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Paweł Poprawa

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej