Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:węgiel brunatny, złoża węgla brunatnego, surowce mineralne, surowce energetyczne, trzeciorzęd, miocen, neogen

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jacek Kasiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż węgla brunatnego Polski