Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia surowcowa
kartografia

Słowa kluczowe:koncesje, złoża, surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Dariusz Siekiera

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Ministerstwo Środowiska