Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:zasoby dyspozycyjne wód, zlewnia Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka, Odra, dokumentacja hydrogeologiczna, hydrogeologia, rzeki, rzeka

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Marek Czerski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry)