Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej z uwzględnieniem transgranicznego przepływu wód

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geotermia
hydrogeologia

Słowa kluczowe:niecka podhalańska, wody termalne, geotermia, zasoby wód, wody geotermalne, Podhale, hydrogeologia, odnawialne źródła energii

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Józef Chowaniec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód termalnych niecki podhalańskiej z uwzględnieniem transgranicznego przepływu wód