Zestawienie i wstępna interpretacja danych otworowych, sejsmicznych i dostępnych map geologicznych strefy przygranicznej Polski zachodniej w ramach współpracy z Niemiecką Federalną Służbą Geologiczną

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geoinformacja
kartografia

Słowa kluczowe:Polska, Niemcy, BGR, współpraca transgraniczna

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Anna Becker

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego