Analiza dostępności i możliwości wykorzystania danych na potrzeby opracowania 3D modelu wgłębnej budowy geologicznej wybranego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:GZW, modelowanie, model geologiczny

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego