Analiza sedymentologiczna i geochemia łupków ordowiku i syluru Gór Świętokrzyskich, rekonstrukcja paleośrodowiska w kaledońskim basenie przedpola Bałtyki

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia
paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:analiza basenów, Baltica, Góry Świętokrzyskie, paleozoik

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Wiesław Trela

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki