Badania dotyczące ustrukturyzowanych informacji statystycznych na temat ilości i jakości złóż surowców w UE

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne, zasoby, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Stanisław Wołkowicz

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Źródło finansowania:Komisja Europejska