Łupki górnego kambru i tremadoku w rejonie Narola (SE Lubelszczyzna) - potencjalne źródło i nośnik węglowodorów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:gaz łupkowy, łupki, dolny paleozoik, potencjał węglowodorowy, Roztocze

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego