Zasięg basenu swekofeńskiego i źródła materiału detrytycznego w południowej części Fennoskandii - geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skał metaosadowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:basen swekofeński, Fennoskandia, cyrkony, skały metaosadowe, skały proterozoiczne, proterozoik

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Ewa Krzemińska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zasięg basenu swekofeńskiego i źródła materiału detrytycznego w południowej części Fennoskandii - geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skał metaosadowych