Zaawansowane modelowania numeryczne wybranych procesów geologicznych - Etap I (2013-2015)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:modelowanie, model geologiczny, PSG

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zaawansowane modelowania numeryczne wybranych procesów geologicznych , - Etap I (2013-2015)