Geologia, petrologia i wiek permskich skał wulkanicznych południowo-wschodniej części niecki śródsudeckiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:skały wulkaniczne, niecka śródsudecka, perm, Sudety

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Honorata Awdankiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego