Zmienność składu fazowego i zawartości pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w osadach ściekowych wybranych oczyszczalni ścieków

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:ścieki, monitoring, zanieczyszczenie, pierwiastki ziem rzadkich, REE, pierwiastki śladowe, oczyszczalnia

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego