Zmienność występowania pierwiastków ziem rzadkich w wybranych komponentach środowiska w obiektach unieszkodliwiania odpadów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:odpady, monitoring, zanieczyszczenie, pierwiastki ziem rzadkich, REE

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Edyta Majer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego