Model budowy geologicznej, regionalne poziomy stratotypowe i klimat plejstocenu środkowego i młodszego w południowej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania:

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Leszek Marks

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki