Efekty topograficzne i mechanizmy fałdowania reologicznie rozwarstwionej litosfery, modelowanie metodą elementów skończonych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: tektonika

Słowa kluczowe:geotektonika, tektonika, mechanizmy fałdowania, litosfera, metoda elementów skończonych

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Marek Jarosiński

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki

Efekty topograficzne i mechanizmy fałdowania reologicznie rozwarstwionej litosfery, modelowanie metodą elementów skończonych