Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym, Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Michał Jaros

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej