Analiza danych geologicznych z obszarów objętych koncesjami na poszukiwanie i rozpoznanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Marek Jasionowski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej