Wykształcenie osadów i ewolucja wydm w rejonie Mrzeżyna-Pogorzelicy w świetle badań georadarowych - badania pilotażowe

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: sedymentologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Paweł Sydor

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego