Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Martyna Czapigo-Czapla

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej