Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2012-2014

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:PSH, służba hydrogeologiczna, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Małgorzata Woźnicka

Główny zleceniodawca:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej