Aktualizacja i modernizacja mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:mapa geośrodowiskowa, kartografia

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Małgorzata Sikorska-Maykowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej