Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne
kartografia

Słowa kluczowe:baza danych, punkty dokumentacyjne, mapa geologiczna Polski

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Wojciech Morawski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej