Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych - Zarządzanie Wodami Transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:Białoruś, Ukraina, NATO, obszary przygraniczne, wody podziemne, ochrona zasobów wód, zasoby wód, obszary transgraniczne, wody transgraniczne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Tomasz Nałęcz

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Źródło finansowania:Komisja Europejska