Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - Etap II.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:baza danych, punkty dokumentacyjne, mapa geologiczna Polski

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Wojciech Morawski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej