Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
inne

Słowa kluczowe:potencjał surowcowy, anomalia magnetyczna, Przerzeczyn Zdrój, wiercenie

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Adam  Ihnatowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej