Określenie zakresu prac dla opracowania atlasu map geofizycznych na obszarach przyległych do granicy polsko-ukraińskiej

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
kartografia

Słowa kluczowe:obszary przygraniczne, atlas map geofizycznych, mapy geofizyczne, Ukraina, obszary transgraniczne

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Olga Rosowiecka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Określenie zakresu prac dla opracowania atlasu map geofizycznych na obszarach przyległych do granicy polsko-ukraińskiej