Przygotowanie do opracowania metodyki tworzenia przestrzennych modeli 3D wgłębnej budowy geologicznej wybranych arkuszy map SmgP w skali 1,50 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:model 3D, wgłębna budowa geologiczna Polski, Szczegółowa mapa geologiczna Polski, SmgP

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Joanna Rychel

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przygotowanie do opracowania metodyki tworzenia przestrzennych modeli 3D wgłębnej budowy geologicznej wybranych arkuszy map SmgP w skali 1,50 000