Interoperacyjność przestrzennych danych geologicznych - współpraca międzynarodowa z Ukraińską Służbą Geologiczną w ramach inicjatywy OneGeology

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
kartografia

Słowa kluczowe:OneGeology - Europe, współpraca międzynarodowa, GIS, Ukraina, bazy danych, dane geoprzestrzenne

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Interoperacyjność przestrzennych danych geologicznych - współpraca międzynarodowa z Ukraińską Służbą Geologiczną w ramach inicjatywy OneGeology