Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:geoedukacja

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Izabela Olczak-Dusseldorp

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej