Geofizyczno-geologiczna reinterpretacja wgłębnej budowy geologicznej północnej części bloku górnośląskiego w świetle wyników z otworu Bibiela PIG-1 i proponowanego do wykonania profilu sejsmicznego 2D

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:budowa geologiczna,

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Ryszard Habryn

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej