Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap II

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:Bałtyk, kartografia 4d

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Grzegorz Uścinowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej