Kompleksowe pozyskiwanie danych geologicznych z ciągłych odsłonięć na inwestycjach liniowych oraz opracowanie bazy danych w sposób umożliwiający ścisłą korelację z bankiem danych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski jako podstawowy kierunek działalności Służby Geologicznej w zakresie płytkiej geologii

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:dane geologiczne, mapa

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Krzysztof Urbański

Główny zleceniodawca:

Źródło finansowania:EuroGeoSurveys