Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:kreda, Niż Polski, mapy strukturalne, mapy miąższości, budowa wgłębna

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Krzysztof Leszczyński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wewnętrzna geometria kredowej sekwencji osadowej Niżu Polskiego