Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Ochrona złóż kopalin i gospodarka nimi w kontekście systemu planowania przestrzennego i innych uwarunkowań prawnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Sławomir Mazurek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej