Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
paleontologia

Słowa kluczowe:basen kriżniański, mikropaleontologia, Tatry, Trias, Jura, paleośrodowisko, Kopy Sołtysie

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jolanta Iwańczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry)