Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:geologia nzynierska, bazy danych, dokumentowanie, magazyny podziemne, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie i składowanie

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Marta Sokołowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej