Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:geologiczne bazy danych, informatyka

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Marek Sołowczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej