Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania:

Słowa kluczowe:centralne archiwum geologiczne, Narodowe Archiwum Geologiczne, dane geologiczne, informacja geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Anna Dąbrowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej