Ocena stopnia szczelności oraz charakterystyka geologiczna i geomechaniczna wybranych struktur na potrzeby podziemnego magazynowania i składowania substancji na obszarze Niżu Polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania:

Słowa kluczowe:podziemne magazyny, budowa geologiczna, magazynowanie substancji w górotworze, podziemne składowanie

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej