Prionoceratidae (Goniatitida) jako wskaźnik zmian środowiskowych na granicy D/C (Góry Świętokrzyskie)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:Prionoceratidae, Goniatitida, Góry Świętokrzyskie, dewon, karbon, zmiany środowiskowe

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Tatiana Woroncowa-Marcinowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prionoceratidae (Goniatitida) jako wskaźnik zmian środowiskowych na granicy D/C (Góry Świętokrzyskie)