Wielozadaniowy pojazd specjalny Centrum Geozagrożeń – Etap II: sudium wykonalności

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:geozagrożenia

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Tomasz Wojciechowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej