Monitoring działań eksploracyjnych i inwestycyjnych na świecie w zakresie surowców deficytowych dla Polski, górnictwo i geologia (2022 – 2023)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce mineralne, złoża kopalin, surowce deficytowe, eksploatacja, bezpieczeństwo surowcowe, polityka surowcowa, górnictwo

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Joanna Roszkowska-Remin

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej