Zakup młyna do rozdrabniania gruntów i skał

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:badania, grunty, skały, rozdrabnianie, młyn, analizy

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Michał Jaros

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Opis zadania: Dostawa i instalacja młyna planetarno-kulowego wraz z osprzętem.

Zadanie realizowane na podstawie przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań państwowej służby geologicznej w 2022 r.

Całkowita wartość zadania: 60 358,99 złotych.

100% finansowanie z budżetu państwa.

logo budzet

Wykaz zakupionych środków trwałych (cz. 41, dz. 710, roz. roz. 71095, § 6230, wg klasyfikacji budżetu zadaniowego 12.4.1.3):

  1. młyn planetarno-kulowego wraz z osprzętem - 1 szt. (60 358,99 zł)