Rozwój strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej pomiędzy Gdańskiem a Gdynią w późnym plejstocenie i holocenie

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia środowiskowa
sedymentologia

Słowa kluczowe:wysoczyzna morenowa, Gdańsk, Gdynia, plejstocen, holocen, stożek napływowy, dolina denudacyjna

Rok rozpoczęcia: 2007

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Leszek Zaleszkiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozwój strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej pomiędzy Gdańskiem a Gdynią w późnym plejstocenie i holocenie