Sukcesje zespołów mięczaków i małżoraczków w osadach jeziornych na pograniczu plejstocenu i holocenu (południowe wybrzeże Bałtyku)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:zespoły mięczaków i małżoraczków, małżoraczki, osady jeziorne, plejstocen, holocen, Bałtyk, wybrzeże Bałtyku, Morze Bałtyckie

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Jarmila Krzymińska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sukcesje zespołów mięczaków i małżoraczków w osadach jeziornych na pograniczu plejstocenu i holocenu (południowe wybrzeże Bałtyku)