Opracowanie założeń i wdrożenie monitoringu wybrzeża morskiego w aspekcie uwarunkowań geologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Słowa kluczowe:monitoring, wybrzeże morskie, wybrzeże Polski

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Dorota Kaulbarsz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie założeń i wdrożenie monitoringu wybrzeża morskiego w aspekcie uwarunkowań geologicznych