Korelacja chemostratygraficzna utworów nadkładu badeńskiej serii ewaporatowej w brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
stratygrafia

Słowa kluczowe:chemostratygrafia, baden, miocen, sarmat, neogen, zapadlisko przedkarpackie, seria ewaporatowa

Rok rozpoczęcia: 2005

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Andrzej Gąsiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Korelacja chemostratygraficzna utworów nadkładu badeńskiej serii ewaporatowej w brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego