Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Biostratygrafia, paleoekologia i sedymentologia unikalnego poziomu transgresywnego w dewonie środkowym Białorusi, aspekty regionalne i znaczenie globalne Krajowy 2012 2015
Budowa geologiczna i charakterystyka węgla brunatnego złoża„ Złoczew” w świetle alternatywnych możliwości jego wykorzystania Krajowy 2015 2018
Budowa i utrzymanie geologicznej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organami wiodącymi są Główny Geolog Kraju i Minister Środowiska Krajowy 2019 2023
Budowa korporacyjnej bazy danych w Państwowym Instytucie Geologicznym w oparciu o Centralną Bazę Danych Geologicznych w latach 2009-2011 Krajowy 2009 2012
Cechy geodynamiczne klifów w Orłowie, Babich Dołach, Jastrzębiej Górze i Rozewiu a ich budowa geologiczna Krajowy 2011 2013
Centrum Zarządzania Geozagrożeniami - założenia projektowe systemu (część 1) Krajowy 2013 2014
Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego Krajowy 2020 2024
Charakterystyka fizykochemiczna i geologiczna żywic kopalnych (w tym bursztynu) na potrzeby określenia autentyczności i miejsca pochodzenia Krajowy 2015 2018
Charakterystyka geochemiczna i historia generowania węglowodorów z potencjalnie macierzystych utworów cechsztyńskich (Z1 i Z2) rejonu północno-zachodniej monokliny przedsudeckiej Krajowy 2008 2010
Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych niecki łódzkiej Krajowy 2011 2012